« STM Wiki     « videa z přednášek     « jokes     « hlavní VŠ stránka
line
1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 6. semestr státnice
line

5. semestr: 19. září 2011 - 10. února 2012

Letí to, letí, už tu máme 5. semestr. Osobně jsem vůbec nepředpokládala, že se na téhle škole dostanu až takhle daleko chichichi.
line
« Předměty »   « aws   « sin2   « pjp   « projekt   « dsa   « vytěžování   « cad
« Zápočty a zkoušky   « Přednášky
line

Zápočty a zkoušky:

Info o zápočtech a o zkouškách. Snad se mi zase podaří dávat sem jen samé pozitivní zprávy chichichi.

aws:
 • 14. 1. 2012 - z testu 25 bodů (ze 40), z praktické části 16 bodů (ze 60) = NEmám smutnej
 • 18. 1. 2012 - z testu 34 bodů (ze 40) a praktickou část jsem si nechala uznat ze soboty 14. 1., takže MÁAAM chichichi
sin2:
pjp:
 • 2. 12. 2011 - test v semestru - mám 30 bodů ze 40, takže naprostá spokojenost chichichi
 • semestrální práce - mám to za 20 bodů
 • MÁAAM - za E chichichi
projekt:
 • 7. 2. 2012 - MÁAAM chichichi, ale tady šlo jen o to dodat smysluplnou domluvenou část budoucí bakalářky.
dsa:
 • 25. 11. 2011 - test I. - mám 9,5 bodu z 20, takže jsem celkem spokojena (varianta A a varianta B zápočtového testu)
 • 10. 1. 2012 - test II. - mám potřebných 10,5 bodu, takže zápych MÁAAM chichichi
 • 16. 1. 2012 - rozstřel (test kolegy), dostala jsem 9,5 bodů, takže jsem nedosáhla ani na povinných 20 a pokračovací test mi ani neopravoval
 • 28. 1. 2012 - rozstřel (test kolegy) - získala jsem 23,5 bodu z 35. Ufffff, takže rozstřel MÁAAM. Ale z dalšího testu jsem dostala jen 1 bod... Ještě jsem dostala šanci na ústní, ale ikdyž jsem zodpověděla tak 75% mám přijít ještě na další termín zkoušky.
 • 2. 2. 2012 - je dobojováno - MÁAAM chichichi. Ale byl to tuhý boj - za rozstřel jsem získala 25 bodů, za písemný test 3 body a na ústní jsem musela zodpovědět 4 otázky. Ale je to v indexu a můžu si jít zapsat 6. semestr chichichi.
vytěžování:
 • 16. 1. 2012 - test - MÁAAM, za 26 bodů ze 40 chichichi
 • domácí úlohy - musím odevzdat alespoň 6 správných z 11, odevzdala jsem jich 7 a potřebných 30 bodů bylo v kapse chichichi
 • 27. 2. 2012 - MÁAAM chichichi
cad:
 • úloha 1 - mám 33 bodů ze 33, takže naprostá spokojenost chichichi
 • úloha 2 - mám 33 bodů ze 33, takže naprostá spokojenost
 • 21. 12. 2011 - test - dopadnul víc než dobře
 • MÁAAM - za B chichichi
line

Předměty:

« aws   « sin2   « pjp   « projekt   « dsa   « vytěžování   « cad

Tady najdete veškeré info k předmětům včetně jejich základních webových stránek.

aws = Administrace webového serveru (AD7B36AWS)
 • ANOTACE PŘEDMĚTU - předmět se zabývá problematikou webového serveru a spolupracujících aplikací. Náplní předmětu je seznámení se s instalací, konfigurací, správou, testováním a zálohováním webového serveru a používáním souvisejících nástrojů. Předmět je zaměřen na open source webový server Apache httpd a Tomcat. Výuka probíhá v prostředí GNU/Linuxu.
 • Přednášky: www stránky předmětu Y36AWS
 • Zkouška: bude mít dvě části - teoretickou = test za 40 bodů (min. 20 bodů) a praktickou = praktická úloha za 60 bodů (min. 40 bodů)
 • Semestrálka: není, hurááááááááá
 • Cvika: budou vždy spojena s přednáškou, takže začínáme v 7:30. Při cviku "Dostaneme problém" a úkolem bude zjistit co a proč nefunguje a spravit to + něco naprogramovat. Odpověď "je to rozbitý" rozhodně dostačující nebude chichichi
 • Studijní materiály:
line
sin2 = Řízení SW projektů (AD7B36SI2)
line
pjp = Programovací jazyky a překladače (XD36PJP)
line
projekt = Semestrální projekt (AD7B36PRO)
 • ANOTACE PŘEDMĚTU - samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu.
 • Přednášky: k tomuto předmětu nejsou žádné. Pouze jsme obdrželi informaci mejlem co a jak udělat, abychom předmět absolvovali.
 • Zkouška: lze získat pouze klasifikovaný zápočet - ten dá vyučující, u kterého si semestrální projekt zapíšeme.
 • 6. 10. 2011 - zápis bakalářky
  • téma: Informační systém ozdravných pobytů
  • vedoucí: Ing. Martin Bloch, CSc.
  • oponent: Ing. Ja Brčák
  • semestrální projekt
 • důležité informace ke státnicím
line
dsa = Datové struktury a algoritmy (AD7B36DSA)
line
vytěžování = Vytěžování dat (AD7B36VYD)
 • ANOTACE PŘEDMĚTU - cílem předmětu je seznámit studenty se základy vytěžování dat (data miningu). Studenti se postupně seznámí se základními úlohami vytěžování dat, odhady parametrů pomocí pravděpodobnosti. Dále se základními metodami shlukové analýzy a metodami vyhodnocení úspěšnosti shlukování, vyhledávání častých množin a sekvencí. Poté se studenti seznámí se základy klasifikace (Bayesovský klasifikátor), následovat budou složitější klasifikační metody - rozhodovací stromy, lineární klasifikace, perceptron a dopředné neuronové sítě. Posledními tématy bude testování vytvořených modelů a kombinování modelů.
 • Přednášky: www stránky předmětu
 • Zkouška:
  • na zápočet nutno získat 30 bodů z domácích úkolů, tzn. odevzdat alespoň 6 bezchybně zpracovaných úloh...
  • jedna zkouška (max. 45 bodů, min. 25 bodů)
 • Matlab: doporučený nástroj pro zpracování domácích úkolů download
 • RapidMiner: doporučený nástroj pro zpracování domácích úkolů download
 • materiály k učení
 • moje zpracované úlohy:
line
cad = Konstrukce a modelování (AD7B36KAM)
 • ANOTACE PŘEDMĚTU - předmět Konstrukce a modelování poskytuje úvod nejen do základních postupů modelování v 2D, ale především do pokročilého 3D modelování, včetně možností programového přizpůsobování; výukovou platformou jsou návrhové systémy CAD.
 • Přednášky:
 • Zkouška:
  • úloha 1 - zpracovat program pro 2D CAD za max. 33 bodů, termín odevzdání do 30. 11. 2011
   Téma: Ctverec s kruznici opsanou a vepsanou
   Zadání
   Řešení + výsledek
  • úloha 2 - vymodelovat zadaný tvar (předběžně půllitr "Krýgl") v Inventoru za max. 33 bodů, termín odevzdání do 12. 12. 2011 Téma: Model pullitru v Inventoru
   Vymodelujte nadobu - pivni pullitr - dle obrazku na odkazu (nahodne vyhledano na Internetu)
   Zadání
   Řešení (pro Inventor 2012)
  • závěrečný test (zaškrtávací a, b, c,) za max. 34 bodů
 • Taháci a pomocníci:
line

Přednášky:

21. 9. 2011 »  23. 9. 2011 »  30. 9. 2011 »  12. 10. 2011 » 

21. 9. 2011

Přednášky máme tentokrát ve středu v posluchárně A-320 na Karlově náměstí, ale najít tuhle učebnu, to byla zkouška sama o sobě. Nakonec jsme ji sice našli, ale v zápětí jsme se dozvěděli, že přednášky z webu se přemisťují do učebny E-328, kterou důvěrně známé z minulého semestru ze sítí chichichi.
Přednáška ze SINů byla rychlá a mírně zmatečná, ale po víkendu budou zaktualizovány stránky předmětu a tam vše najdeme. Tak uvidíme chichichi.

line
23. 9. 2011

Dneska byla první přednáška PJP a musím říct, že vůbec netuším, o čem to bylo. To jsem se teda nechala zavléci do slušné šlamastiky. Ach jo... Ale je to volitelný předmět, tak buď budou kredity k dobru nebo nebudou...

line
30. 9. 2011

Dneska byla první přednáška z DSA a musím říct, že letos je to teda rozhodně o něčem jiném. Sice se jede podle slajdů Mgr. Píšeho, ale Mgr. Matyáš to vykládá poněkud jinak a z mého pohledu lépěji a přístupněji než tomu bylo loni u Mgr. Píšeho. Snad to nějak půjde...

line
12. 10. 2011

Dneska jsme měli první přednášku z vytěžování dat a konstrukcí. Jo, jestli jsme si doteď mysleli, že je to nářez, tak tohle je teda super nářez. Konstrukce je o programu CAD, tak to snad ještě půjde, ale vytěžování dat, to teda fakt netuším. Předpokladem pro tento předmět je, že jsme měli statistiku, ale tu jsme teda neměli, takže úvod do pravděpodobností byl pro nás trošku nejasný. Ale nějak bylo a nějak bude. Ostatně nic jiného, než bojovat, nám ani nezbývá chichichi.

line

logo na hlavní stránku

copyright © vrstevnice 2011