« STM Wiki     « videa z přednášek     « jokes     « hlavní VŠ stránka
line
1. semestr 2. semestr 3. semestr 5. semestr 6. semestr státnice
line

4. semestr: 14. února 2011 - 2. září 2011

Sice nevím, jak se mi podařilo zmáknout 3. semestr, pokud teda nepočítám algoritmy (DSA), kde jsem se nedostala přes zápočet, ale mám prostě ostatní 4 zkoušky a potřebné kredity a tak jsem ve 4. semestru... chichichi. A zase se nás v pátek 18. 2. 2011 sešlo o něco méněji - tentokrát je zapsáno asi 35 studentů. Jo, holt vškola není jen o znalostech... Nebo spíš není vůbec o znalostech... Ale dost filozofie, vzhůru do studia chichichi.
line
« Zápočty a zkoušky   « Semestrálky, cvičení a DÚ   « Přednášky
« Předměty »   « BOZP   « XML   « Math   « Historie   « Kódy   « Sítě   « WPA   « Anglina
line

Zápočty a zkoušky:

Info o zápočtech a o zkouškách. Tady mi už jen můžete držet palce, abych sem psala jen samé pozitivní zprávy chichichi.

BOZP:
 • zkouškový test 4. 3. 2011 v rámci přednášky, včetně zápisu do indexu. MÁAAM chichichi.
Anglina:
 • midterm test I. 22. 3. 2011 v rámci přednášky. Získala jsem 37 bodů ze 100, takže NEmám. Budu si ho muset napsat znovu...
 • prezentace, za kterou jsem dostala 7 bodů...
 • esej, za kterou jsem dostala plný počet bodů...
 • midterm test II. 26. 4. 2011 v rámci přednášky. Získala jsem sice 57 bodů, ale to nestačilo. Když se ale připočetly bodíky za prezentaci a esej, tak tenhle test MÁAAM chichichi.
 • midterm test I. 24./31. 5. 2011 byl to druhý pokus a po doplnění 31. 5. jsem ho dala. Takže zápych MÁAAM chichichi.
 • 31. 5. 2011 Jako dálkaři jsme museli mít zápych i ze zimního semestru a ten taky MÁAAM chichichi.
 • zkouška 15. 6. 2011 - bylo to s hóoodně odřenýma ušima, ale MÁAAM chichichi.
Historie:
 • klasifikovaný zápočet 13. 5. 2011 - MÁAAM chichichi.
XML:
 • předtermín 13. 5. 2011 - MÁAAM chichichi.
Math:
Kódy:
 • zkouška 30. 5. 2011 - MÁAAM chichichi.
  Test z 24. 5. 2011.
WPA:
 • písemný test 10. 6. 2011 - dostala jsem 17 bodů (ze 30), takže MÁAAM chichichi. Test, včetně správných odpovědí.
 • Pexeso
  • odevzdáno mejlem 9. 8. 2011
  • prezentace 31. 8. 2011
  • nehodnoceno, protože se kód objevil i u dalších dvou studentů... Jo, není nad to podat pomocnou ruku...
 • Semestrální práce
  • odevzdána mejlem 9. 8. 2011
  • prezentace 31. 8. 2011 - nic moc... Ale dostala jsem ještě šanci a k dodělání dva úkoly...
  • prezentace 2. 9. 2011 - dostala jsem 35 bodů (z 50)
 • celkově 17 + 35 bodů = 52, takže MÁAAM chichichi.
Sítě:
line

Semestrálky, cvičení a DÚ:

« BOZP   « XML   « Math   « Historie   « Kódy   « Sítě   « WPA   « Anglina
Tady najdete zpracované nebo rozpracované úlohy ze cvičení k jednotlivým předmětům. Samozřejmě takové, které již má tvůrce odevzdané nebo nebude ohrožena jeho pověst nařčením z plagiátorství chichichi.

XML
 • Vypracovat a odevzdat referát, který bude obsahovat 6 částí. Každou část je nutno odevzdat v předepsaném termínu!!! Referát musí obsahovat potřebné XML dokumenty a další nezbytné soubory. Nezbytnou součástí je také protokol o splnění úkolu v PDF. Ten může obsahovat např. sejmutou obrazovku s výsledkem ověření.
 • Kdy co odevzdat:
  • Úkol 1 (zip soubor) - Základní pravidla XML dokumentů - mám 5 bodů z 5 chichichi
  • Úkol 2 (zip soubor) - Kontrola validity XML dokumentu - mám 8 bodů z 8 chichichi
  • Úkol 3 (zip soubor) - Kontrola validity pomocí jazyka XML Schema - mám 8 bodů z 8 chichichi
  • Úkol 4 (zip soubor) - Dotaz v jazyce XPath - mám 9 bodů z 9 chichichi
  • Úkol 5 (zip soubor) - Transformace pomocí XSLT - mám 10 bodů z 10
  • Úkol 6 (zip soubor) - XQuery - mám 10 bodů z 10
  • kompletní podklady k semestrální práci
Historie
 • Zpracovat semestrální práci na téma související se studijním oborem, tj. vítá se zaměření na elektrotechniku, softwarové technologie, IT technologie apod.
 • NENÍ ŽÁDOUCÍ - rozsáhlé životopisy vědců, opisování internetu, všeobecně známá témata typu "Edison a žárovka" apod.
 • JE VÍTÁNO - samostudium neinternetových pramenů, výběr zajímavého tématu (nemusí obsahovat rozsáhlou agendu), kreativita zpracování.
 • Termín vypracování - do 13. 5. 2011.
 • Poznámky ke zpracování.
 • moje semestrálka na téma ŽENY V HISTORII VĚDY
 • Radkova semestrálka na téma ALGORITMY
 • Hordosova semestrálka na téma DĚRNÁ PÁSKA
Math
Kódy
WPA
Sítě
Anglina
 • prezentace na téma Database Models. Prezentace dobrá, ale moje angličtina vykazuje značné nedostatky. Nicméně získala jsem krásných 7 bodů z 10 chichichi.
 • Esej na zvolené téma - já si zvolila opět Database Models a dopadlo to velmi dobře chichichi. Ufff...
line

Předměty:

« BOZP   « XML   « Math   « Historie   « Kódy   « Sítě   « WPA   « Anglina

Tady najdete základní info k předmětům včetně jejich základních webových stránek.

BOZP = Bezpečnost v elektrotechnice 2 (AD7B14BP2)
line
XML = Technologie XML (AD7B36XML)
 • přehled základních principů, formátů a nástrojů založených na technologii XML
  formát XML, definice struktury pomocí schématu zapsaného v jazyce DTD nebo XML Schema
  reprezentace XML dat a dokumentů, rozhranní DOM a SAX
  jazyk XPath, dotazovací jazyk XQuery
  XML databáze a jejich vztah k jiným databázovým systémům
 • Přednášky: www stránky předmětu na moodlu (heslo pro přihlášení do kurzu je ad7b36xml)
 • Zápočet: odevzdat referát - lze získat 0 - 50 bodů
 • Zakončení předmětu:
  • písemný test - lze získat 0 - 50 bodů
  • výsledná známka je součet bodů za referát a test
 • Další materiály:
line
Math = Matematika pro informatiky (AD7B01MCS)
line
Historie = Historie vědy a techniky 1 (XD16HT1)
 • Nepovinný humanitní předmět - ale holt musíme mít absolvovány dva humanitní předměty. A jak už název vypovídá, půjde o historii vědy a techniky.
 • spojení - prof. Efmertová, přednášející p. Mikeš (MT: 737 912 586)
 • Přednášky: www stránky (heslo jako do KOSu)
 • Zakončení předmětu = klasifikovaný zápočet.
  Je nutno vypracovat a odevzdat semestrálku.
line
Kódy = Kódy a bezpečnost (AD7B32KBE)
line
Sítě = Správa počítačových sítí (AD7B36SPS)
line
WPA = Webové a podnikové aplikace (AD7B39WPA)
 • Tak tohle je fakt síla - čeká nás Java EE... Absolutně netuším, která bije. Očekává se, že umíme programovat v programu java, očekává se že ovládáme objektové modelování, očekává se samostudium a očekává se, že zvládneme všechno jako deňáci. Jak, to fakt netuším...
 • Přednášky: www stránky na eduweb (nutné přihlášení)
 • Zápočet: vypracovat domácí úlohu.
 • Zakončení předmětu: vypracovat semestrální práci, napsat písemný test a event. absolvovat ústní zkoušku.
 • Cviko 21. 5. 2011: kód prezentace.
 • Taháci:
line
Anglina = Anglický jazyk (YD04A2)
 • V rámci programu STM musíme udělat zkoušku z angličtiny na úrovni A2, tj. pokročilý.
 • Přednášky: přednášky jako takové pro dálkaře neexistují, pokud ale někdo chce, může navštěvovat přednášky deňáků (s obtížností A2). Materiály pro výuku jsou na www stránkách katedry jazyků.
  Číslice značí náročnost - 0 = začátečník, 1 = mírně pokročilý, 2 = pokročilý.
  Písmena znamenají - Z = materiály ke zkouškám, L = materiály pro přednášky.
  Materiály k přednáškám - s překladem článků a vypracovanými cvičeními. Většinou chichichi
 • Zápočet: na konci semestru jsou v jednorázových akcích vyhlášeny termíny zápočtů. Je nutno napsat test na 80%. Test je na gramatiku obtížnosti 0 - 2.
  Kdo dochází na přednášky, má šanci získat zápočet jinak - v rámci přednášek se píší dva midtermtesty, je nutné zpracovat prezentaci na některé z témat ze sylabu a napsat esej.
  Pro zdárné napsání zápočtových testů je dobré vypracovat si veškerá cvičení u jednotlivých přednášek.
 • Zakončení předmětu: Ústní zkouška - napsat zkouškový test (min. na cca 62% = E), napsat esej na jedno ze tří témat (témata ze sylabu) a připravit si krátké povídání k zadanému článku.
 • Může pomoci: klíče ke cvičením (zip soubor).
 • Další materiály:
line

Přednášky:

18. 2. 2011 »  25. 2. 2011 »  4. 3. 2011 » 

Přednášky máme opět v pátek. V lichém týdnu od 9:15 do 14:15 (po skončení BOZP od 11:00) v sudém týdnu od 7:30 do 14:15. Přednášky máme tentokrát na Karláku a evidentně nikdo nepočítal s tím, že dálkaři budou chtít na přednášky chodit. Učebna byla zcela obsazena...

Pátek 18. 2. 2011
Jaký byl začátek 4. semestru?!? Paradoxně o čem je řeč jsem tušila jen při BOZP, u XML jsem se orientovala, ale o čem byla řeč v dalších předmětech, o tom jsem teda měla jen zdánlivé představy. Pokud se ten stav představami vůbec dá nazvat... No ale nějak bylo a nějak bude. Klábosnici házet do žita po prvních přednáškách fakt nebudu. Na to je čas až po těch druhých chichichi.

Pátek 25. 2. 2011
Dneska už byla účast podstatně slabší než minulý týden. Ale u nás dálkařů je to s docházkou tak nějak jedno...
Dnes jsme měli možnost seznámit se s druhou částí předmětů 4. semestru. Historie a Kódy vypdají rozumně, ale sítě to teda nevím, nevím... Zkouška skládající se ryze z praktické zkoušky to nebude žádná legrace. Ale nějak to dopadne chichichi. Tajemstvím je pro nás zatím WPA - dnes přednáška odpadla, takže co nás čeká v tomto předmětu, to se dozvíme až za 14 dní.

Pátek 4. 3. 2011
Ode dneška naše výuka již plně probíhala v větší posluchárně, kam jsme se pohodlně všichni vešli.
Předmět BOZP jsme uzavřeli testem a zápisem do indexů. Od příště se nám místo BOZP přesunuje Historie.
Jinak probíhaly přednášky standardně.
No a konečně jsme měli možnost seznámit se také s předmětem WPA. Jedním slovem nářez... Vůbec, ale vůbec netuším, která bije. Teda je mi jasné, že jde o programování v javě, ale uniká mi pojem servlety a komunikace tenkého a tlustého klienta se serverem... Tohle teda rozhodně nebude procházka růžovým sadem...
line

logo na hlavní stránku

copyright © vrstevnice 2011