« STM Wiki     « videa z přednášek     « jokes     « hlavní VŠ stránka
line
1. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr státnice
line

2. semestr: pondělí 15. února 2010 - pátek 17. září 2010

Sice mi ještě zbývá jedna zkouška z 1. semestru (lingebra), ale zbylé 4 zkoušky stačily na kredity pro průchod do dalšího semestru. A tak studuji dál chichichi. Naše řady ale značně prořídly - z původních více jak 160 studentů si 2. semestr zapsalo jen asi 65... Holt se zrno dělí od plev chichichi. Tentokrát je vškolním dnem středa, a tak jsem 17. 2. 2010 v 9:15 opět nakráčela do T2:C3-337 v Dejvicích chichichi chichichi chichichi. line
« Zápočty a zkoušky   « Semestrálky   « Přednášky
« Předměty »   « BOZP   « OMO   « SAP   « TED   « Java   « Matlog   « Pap   « WMM
line

Zápočty a zkoušky:

Info o zápočtech a o zkouškách. Tady mi už jen můžete držet palce, abych sem psala jen samé pozitivní zprávy chichichi.

BOZP:
OMO:
 • zápočet = semestrálka (zip soubor) - odevzdala jsem ji až v srpnu, ale byla schválena
 • zkouška 10. 6. 2010 (poslední termín) - MÁAAM za "E" chichichi. Teda uznáno mi to bylo až po odevzdání semestrálky.
  Zkouška se skládala pouze z písemného testu a bylo nutno správně vypracovat minimálně 3 příklady z pětiv obtížnosti E.
SAP
 • zápočet 15. 6. 2010 - MÁAAM chichichi.
  Zápočet se skládal z písemného testu - tématicky se týkal spíše první poloviny přednášek, tj. sekvenčních a logických obvodů. Ale objevilo se tam i něco málo z druhé části.
  No a pak jsme odevzdávali semestrálky - 1. semestrálka, 2. semestrálka, tzn. museli jsme předvést zda naše programy fungují a zopovědět nějakou tu všetečnou otázku k implementaci, aby bylo jasné, že jsme to vyráběli sami...
 • zkouška 22. 6. 2010 - MÁAAM za "B" chichichi.
  Zkouška se skládala již pouze z testu, který se tématicky týkal spíše druhé části přednášek. Takže na pořadu byly číslicové soustavy, převody mezi číslicovými soustavami, plovoucí čárka, násobení a sčítání binárních čísel atd. Ale objevilo se také něco z Asembler kódu a byla nějaká ta teoretická otázka.
TED
 • v průběhu semestru jsme museli odevzdat 2 semestrální práce - článek a softwarový projekt.
 • zkouška 8. 6. 2010 - MÁAAM a dokonce za "A" chichichi chichichi chichichi. Trošku mi to sice narušilo můj podprůměrný prospěch, ale horší známka mi byla odmítnuta.
  Zkouška spočívala v odprezentování vlastní prezentace a plakátu.
Java
 • soustředění 8. 5. 2010 psal se krátký test a kdo získal více jak 20 bodů, měl plusové body ke zkoušce. Já to měla asi za 11...
 • zkouška 1. 9. 2010 - MÁAAM, za "E", ale mám chichichi.
  Zakouška se skládala z krátkého "chois-testu", kde bylo nutno získat alespoň 15 bodů.
  Pak se psal program dle zadání a nakonec se odevzdávala semestrální práce.
Matlog
 • zápočet 5. 5. 2010 Dostali jsme ho bez komplikací při poslední přednášce.
 • zkouška 9. 6. 2010 1. termín - za "F", tzn. NEmám smutnej.
  Získala jsem jen 34 bodů. Výsledky - moje je ID 10.
 • zkouška 30. 6. 2010 2. termín - zase za "F", takže zase NEmám smutnej.
  Už jsem ale dosáhla 44 bodů, takže zlepšení je patrné... Výsledky - moje je ID 3.
 • zkouška 31. 8. 2010 - HURÁÁÁ, MÁAAM. Za "E", ale "MÁAAM chichichi.
  Bylo to teda s odřenýma ušima za 50 bodů a když jsem viděla písemku, tak dám obě ruce do ohně za to, že mi to prostě dal... Ovšem nijak jsem neprotestovala chichichi.
PAP
 • zkouška - test 5. 5. 2010 - MÁAAM chichichi
WMM
 • 8. 6. 2010 - MÁAAM chichichi
 • zkouška se skládala z písemného testu a pak se odevzdávala semestrálka, což byla prezentace webových stránek
line

Semestrálky a cvičení:

« OMO   « SAP   « TED   « Java   « Matlog   « Pap   « WMM
Tady najdete zpracované nebo rozpracované úlohy ze cvičení k jednotlivým předmětům. Samozřejmě takové, které již má tvůrce odevzdané nebo nebude ohrožena jeho pověst nařčením z plagiátorství chichichi.

OMO
 • semestrální práce musí mít dobře strukturovaný a čitelný kód
 • musí jít přeložit z příkazové řádky příkazem "ant build" a spustit příkazem "ant run" - tahle podmínka byla pěkně svinská
 • musí být zdokumentovaná v Javadocu
 • po celou dobu vývoje musí být udržovaná ve školním repozitáři v adresáři semestralkaOMO/trunk (URL vašich repozitářů je https://webdev.felk.cvut.cz/~UZIVATEL/svn/, pro přístup používejte Subversion)
 • moje semestrální práce (zip soubor)
 • semestrálka mohla být shodná se semestrálkou z javy, čehož jsem využila
SAP
TED
Java
 • zpracovat semestrální práci v programu java - použít objektové programování
 • téma a rozsah - libovolné
 • na OMO a Javu lze použít shodnou semestrálku
 • moje semestrálka
Matlog
 • z matematické logiky nás žádná semestrálka nečekala...
PAP
 • a z právních aspektů podnikání rovněž ne...
WMM
 • pátek 9. 4. 2010 - soustředění
 • pátek 30. 4. 2010 - soustředění
 • moje semestrálka (zip soubor)
 • Ernestova semestrálka (zip soubor)
line

Předměty:

« BOZP   « OMO   « SAP   « TED   « Java   « Matlog   « Pap   « WMM

aneb co mě čeká a nemine...

BOZP = Bezpečnost v elektrotechnice (YD12BP1)
line
OMO = Objektové modelování (YD36OMO)
 • předmět se věnuje striktně objektovému modelování
 • Přednášky: www stránky
 • Zápočet: zpracovat semestrální práci, která bude mít dobře strukturovaný a čitelný kód, musí jít přeložit z příkazové řádky příkazem "ant build" a spustit příkazem "ant run", musí být zdokumentovaná v Javadocu a po celou dobu vývoje musí být udržovaná ve školním repozitáři v adresáři semestralkaOMO/trunk (URL vašich repozitářů je https://webdev.felk.cvut.cz/~UZIVATEL/svn/, pro přístup používejte Subversion)
 • Zakončení předmětu: písemná zkouška - na E nutno správně vypracovat minimálně 3 příklady z 5.
  Stejné podmínky platí i pro ty, kdo chtějí známku lepší než E.
 • Testy a řešení: z 30. 4. 2020, z 19. 5. 2010, z 27. 5. 2010 a z 3. 6. 2010
line
SAP = Struktura a architektura počítačů (YD36SAP)
line
TED = Tvorba elektronické dokumentace (YD14TED)
 • tohle je vyslovená oddychovka. Akorát seminárka se skládá ze 4 částí - udělat prezentaci na odborné téma, napsat článek do časopisu, vytvořit poster na odborné téma a vytvořit softwarový projekt na téma z oboru
 • Přednášky: www stránky na "motoru" (oddíl Studijní materiály)
 • Zakončení předmětu: za absolvování předmětu je udělen tzv. "klasifikovaný zápočet", což je něco mezi zkouškou a zápočtem. Pro jeho získání musíme
  - odevzdat poster
  - odevzdat článek do časopisu na odborné téma
  - odevzdat softwarový projekt
  - a odprezentovat svoji prezentaci
line
Java = Programování v jazyku Java (YD36PJV)
 • prostě programování v jazyku java - navazuje na Algoritmizaci. Tady se ale už budeme zabývat zejména objekty...
 • Přednášky: www stránky předmětu
 • zápisy z přednášek
 • Soustředění: v sobotu 8. 5. 2010, kde se psal krátký test a dále byla přednáška "grafika v jave"
 • ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
  - zkouška skládající se z krátkého chois-testu (nutno získat alespoň 15 bodů) a dále je nutno napsat program dle zadání
  - vypracovat a odprezentovat semestrální práci
 • nějaké příklady (kódy)
 • teoretické minimum - minimum pro napsání chois-testu
 • taháci - výtah ze slajdů
 • taháci - příklady
line
Matlog = Matematická logika (YD01MLO)
 • tak tohle sice vypadalo ze začátku jednoduše, ale rychle přituhlo... Množiny, bijekce množin, kombinatorika, logické výrazy, grafy, relace, výroky, predikáty a já nevím co ještě všechno...
 • Přednášky: zápisy z přednášek, protože k tomuhle předmětu jsme skripta neměli...
 • Zápočet: tak ten jsme dostali při poslední přednášce. Opět jeden rozumný profesor, kterému bylo jasné, že dálkaře dusit je nadbytečné...
 • ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
  písemná zkouška skládající se z 5 příkladů - kombinatorika, predikátová logika, rezoluční metoda, relace a teoretická otázka z grafů nebo z množin. Každý příklad je za 20 bodů a je nutno získat alespoň 50 bodů (na "E").
 • skripta prof. Demlové (zip)
 • příklady na kombinatoriku (pdf)
 • příklady od kolegy Slávka (zip)
 • příklady z testů (pdf)
 • taháci (zip)
line
PAP = Právní aspekty v podnikání (YD36PAP)
 • prostě právo, protože neznalost právních norem neomlouvá
 • Přednášky: www stránky na eduxu a stránky Mgr. Šejnosta
 • ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU: předmět bude zakončen písemnou zkouškou, a to
  - buď test při poslední přednášce - 25 otázek s okamžitou kontrolou odpovědí
  - nebo ve zkouškovém termínu zaškrtávací test - 100 otázek, odpovědi a), b), c) d)
 • Taháci: zpracovala jsem si několik přehledů
  - smlouvy
  - společnosti 1 a společnosti 2
  - všeobecné taháci
line
WMM = Technologie pro web a multimedia (YD36WMM)
 • prostě tvorba webu
 • Přednášky: www stránky na eduwebu
 • ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
  - písemný test (zaškrtávací) z probrané látky, kde bude nutno získat určitý počet bodů
  - odprezentovat semestrální práci = internetové stránky na volitelné téma. Semestrálka bude hodnocena podle splnění předepsaných bodů.
 • Taháci: tentokrát to byl výcuc z jednotlivých přednášek
line

Přednášky:

S přednáškama nás tentokrát moc nepotěšili - byly ve středu a navíc každou středu od 9:15 do 16:00 (v sudém týdnu) nebo do 17:45 (v lichém týdnu). Ach jo, tak tohle teda zvládnout, to bude fakt náročné.
Přednáška 17. 2. 2010 - zahájení 2. semestru
V posluchárně se nás sešla asi jedna třetina z 1. semestru a jelo se dál chichichi. Čekala nás první hodina z OMO, TEDu, MLO, WMM a PAPu, ale na tenhle předmět se žádný přednášející nedostavil, tak jsme se po 20 minutách rozpustili. No, byl to docela nářez... Čeká mě toho tentokrát docela dost, ale snad to nějak zvládnu...
Přednáška 24. 2. 2010
Dneska jsme měli druhou porci předmětů, takže nás čekal SAP, JAVA, opět MLO a opět WMM - tenhle předmět máme každý týden a v sudém týdnu jsem se rozhodla přednášky vypustit, takže místo WMM jsem běžela do práce. Po dnešku byly ale moje představy o požadavcích 2. semestru ucelené. Teda až na to právo, ale to se snad také brzy vyjasní... A teď se z toho všeho můžu radovat chichichi.
Přednáška 3. 3. 2010
Místo OMO jsme dnes měli druhou přednášku ze SAPu. Pokud mi nebyly logické obvody jasné minule, tak dneska už mi není jasné vůbec nic. A to příště dostaneme již první zadání domácí úlohy... No, nějak to dopadne... A místo Logiky jsme měli Bezpečnost. Vypadá to jednoduše, ale nabiflit se na testík kompletní předpisy z elektrotechniky, to teda žádná legrace nebude... Ale do 31. 3. je zatím času dost. No a na PAP se opět nikdo nedostavil a nemůžu říct, že by nám to bylo jedno...
Přednáška 10. 3. 2010
Z OMO nám dneska pan magistr předvedl přepínání mezi kódy. Pro ty, kteří programují, to asi byla pohodička, ale já začátečník teda vůbec netuším, jak ten program dal dohromady. Souvislostem jsem tak nějak rozuměla, ale rozhodně bych nebyla schopna to vytvořit. A to k tomuhle předmětu neexistují žádné slidy - máme si prý přečíst v "Pecinovském". Hmmm... No a v Logice teda dneska přituhlo. Množiny byla taková legrácka, ale dneska na nás pan přednášející nastoupil s kombinatorikou. A že se nudit nebudeme, to jsme pochopili poměrně rychle... Jo, je nejvyšší čas začít se učit a ne málo...

Dál už byly přednášky v podstatě stejné, tak už jen celkový souhrn, jak na mě jednotlivé přednášky a přednášející působili...

OMO
Tak tohle byl děs-běs. Jestli někdo neumí učit, tak je to pan magistr Píše. Příprava na výuku veškerá žádná. Vždy odprezentoval nějaký svůj kód, který ale nebyl nikde dostupný. Zachránilo nás jen to, že byly dostupné nějaké starší písemky, na kterých se dalo něco ke zkouškám naučit. Mnozí si ale zakusili své se semestrálkou - idiotský výmysl, aby šel program spustit příkazem ant nepochopili ani zkušení programátoři.
SAP
Velmi příjemné přednášky z dílny týmu Ing. Zeňka. Výborně připravené, materiálů dostatek.
TED
Tenhle předmět měla na starosti Ing. Nová, rovněž z týmu Ing. Zdeňka. Takže naprostá paráda. Nevypadalo to, ale musím říct, že přednášky byly velmi dobře připravené a velmi zajímavé.
Java
Hned po první přednášce bylo jasné, že v řazení předmětů se vyskytla chybka. Nejprve měla být java a pak teprve OMO. Bylo dost nešťastné, že až při třetí přednášce v daném dni (tj. při javě) jsme se dozvěděli o čem vlastně byla ta první, tj. OMO.
Matlog
Pan profesor Tišer byl tedy třída. Při jeho hodinách byla absolutní kázeň, ticho a každý jen psal až se mu od pera kouřilo. Výklad byl jasný a klidný a vůbec nám nevadilo, že jsme si v průběhu přednášek v podstatě skripta napsali. V podání profesora Tišera působila matematická logika lehce a srozumitelně. Při vlastních pokusech o logickou úvahu jsem si ale připadala jak slon v porcelánu. Ovšem nakonec jsem tento předmět na třetí pokus zdolala chichichi.
PAP
Mgr. Šejnost je prostě živel, ale právo zná a co nezná, to okecá. Inu advokát chichichi.
WMM
Přednášky byli společně s deňákama, což bylo dost otravené, ale co se dalo dělat... Z přednášejících byl neprosto super p. Bařinka. Jeho přednáška, to byla radost. A garant předmětu Ing. Kadlec byl také perfektní. Na něm je vidět, že fakt ví a co víc neškodil chichichi.
line

logo na hlavní stránku

copyright © vrstevnice 2011