« STM Wiki     « videa z přednášek     « jokes     « hlavní VŠ stránka
line
1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr státnice
line

6. semestr: 13. února - 29. června 2012

Nechybělo mnoho a místo 6. semestru jsem mohla být zase v prvním. Po tuhém boji jsem ale DSA přece jenom dala, a tak show jede dál chichichi.
line
« Předměty »   « filda   « epd   « bakalářka
« Zápočty a zkoušky   « Přednášky
line

Zápočty a zkoušky:

Info o zápočtech a o zkouškách. Snad se mi zase podaří dávat sem jen samé pozitivní zprávy chichichi.

filda:
 • 17. 5. 2012 - závěrečný test - MÁAAM chichichi.
epd:
 • 3. 5. 2012 - odevzdání úloh - obdržela jsem 19 bodů, takže spokojenost chichichi.
 • 17. 5. 2012 - závěrečný test MÁAAM chichichi.
bakalářka:
 • odložila jsem si ji na zimní semestr
line

Předměty:

« filda   « epd   « bakalářka

Na 6. semestr mi zbyly už jen dva předměty a bakalářka. Tu jsem si ale nakonec odložila až na zimní semestr - už si potřebuji od toho studia přece jenom trošku odpočinout...

filda = Filozofie (AD0B16FI1)
 • ANOTACE PŘEDMĚTU - Probírají se tu základní myšlenky a postavy antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i mnohé aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky, matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.
 • Přednášky: o www stránkách předmětu se přednášející nějak nezmínil, ale tady jsou alespoň slajdy
 • Zkouška: bude písemný test
 • Referát: budou se zpracovávat v průběhu semestru - téma bude zadáno na konci přednášky, 1-3 zájemci si téma vezmou a na začátku další přednášky odprezentují.
  Já jsem s kolegy měla Pýthagora a Pýthagorejce - referát a prezentace.
  Doporučení - ideální je držet se knihy p. Zamarovského, gůgl využívat jen střídmě k doplnění!!!
 • Studijní materiály:
  • Peter Zamarovský: Příběh antické filosofie
  • slajdy k přednáškám - prezentace 1 (zip 8 MB) a prezentace 2 (zip 3,5 MB)
 • taháci - k absolvování předmětu byl tento tahák dostačující.
epd = Ekonomika podnikání (AD7B16EPD)
 • ANOTACE PŘEDMĚTU - Právní formy podnikání. Majetek a kapitál firmy. Základy managementu firmy. Krátkodobé a dlouhodobé financování. Základy účetnictví. Finanční výkazy a jejich struktura. Ukazatelé finanční analýzy. Rozhodování, efektivnost investic. Základy managementu, organizační struktury. Systém daní v ČR se zaměřením na daň z příjmu. Finanční trhy. Veškerá problematika je úvodem do jednotlivých disciplín managementu firmy.
 • Přednášky: www stránky předmětu
 • Zkouška:
  • vypracovat příklady
  • písemný test z teorie
  • písemný test z příkladů
 • Příklady pro řešení: vypracovat co nejvíce příkladů a oevzdat nejpozději v den zkoušky.
 • Vypracované příklady. POZOR, ne vše je správně!!! Ale stačilo to na krásných 19 bodů.
 • Studijní materiály:
bakalářka = Bakalářská práce (AD0B16BAP)
 • ANOTACE PŘEDMĚTU - Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
 • Přednášky: nejsou. Zkrátka student se stará, student má...
 • Zkouška: obhajoba před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
 • Bakalářku jsem nakonec odložila na zimní semestr.
line

Přednášky:

23. 2. 2012 »  17. 5. 2012 » 

17. 5. 2012

Pro mě definitivně poslední přednáškový den z mého studia. Jak z filosofie, tak i z ekonomie se mi podařilo udělat závěrečné zkoušky, resp. klasifikované zápočty, čímž jsem uzavřela předměty potřebné k absolvování bakalářského studia. Teď už jen samotná bakalářka a státnice, ale ty jsem odložila až do zimního semestru. Mám tak nějak dost chichichi.
A co dál?!? Zatím nic. Na magisterské studium zatím nepomýšlím...

line
23. 2. 2012

Sešlo se nás dneska asi dvacet. Z toho zhruba polovina z našich původních 163 studentů. Docela slušný odpad...
Filozifie byla celkem v pohodě. Profesor Peter Zamarovský (syn Vojtěch Zamarovského) je evidentně člověk, který filozofií žije. Snad nás při zkouškách moc nepodusí...
Ekonomie podnikání bude trošku oříšek. Jednoduše se dá říct nudné účetnictví. Ale je to povinný předmět, tak na výběr moc nemáme. Na druhou stranu, když jsem zvládla všechna ta programování a matiky, tak se snad na tomhle předmětu položit nenechám...

line

logo na hlavní stránku

copyright © vrstevnice 2012