t na kalendář

sobota 5. dubna 2008

Expedice Brno...

Tenhle výlet do Brna byl ryze účelový - jeho cílem bylo zorientovat se v Brně, navštívit Vaňkovu galerii, vilu Tugenhat, Špilberk a tak nějak získat přehled o akci, kterou hodlá Mamut s odporem sobě vlastním vůči organizovaným skupinovým akcím uskutečnit v červnu pro BBCC .

Ještě ráno jsme si říkali, zda tuto expedici nepodstupujeme zbytečně, ale opak byl pravdou. Ostatně můžete posoudit sami...

Wannieck gallery není Galerie Vaňkovka - je teda fakt, že i v nákupní galerii Vaňkovka jsme zírali, jaké věhlasné firmy zde mají své butiky, nicméně nebyla to ta pravá galerie, kterou bychom v Brně chtěli navšítivit. Wannieck gallery byla hned vedle a klasicky - zrovna skončila jedna výstava, takže do 18.4. měli zavřeno .

Trošku jsme si spravili chutě u kávičky a čajíku v blízké café Práh, která je chráněnou restaurací. Sem rozhodně musíme zavítat i při ostré akci .

Dál jsme se rozhodli objevit Špilberk. A až teď jsme vlastně zjistili, že netušíme, kde jej v Brně hledat a jak vlastně vypadá. A nakonec jsme nevěděli ani to, zda se tomu Špilberk jen říká nebo se to tak opravdu jmenuje. Ani co to vlastně je... Jakýsi kopec s "kostelem" se tyčil nad nádražím a takjsme se po vzoru Jeníčka s Mařenkou rozhodli vylézt sem a rozhlédnout se po okolí. A navíc, co kdyby to bylo to co hledáme .

Nebudu vás napínat - Špilberk byl o kopec vedle .

No a teď už zbývalo jen najít vilu Tugenhat. Z mapy na nádraží jsme zjistili, že je někde u Dětské nemocnice. Takže jsme vyzvedli auto a vydali se přibližným směrem. Teda pokud si někdo ztěžuje, že je Praha na průjezd děsná, ten ať si zajede do Brna. Tohle jednosměrné město, to je teda děs. Už jsme to chtěli vzdát, ale v tu chvíli jsme se tak nějak ocitli u Dětské nemocnice a jak jsme věděli - hledaná vila byla kus nad ní. A fakt tu byla . Akorát byla zavřená a to i na webu je možno se dočíst, že díky návštěvám se tu dveře netrhnout... Čert aby se v těch brněnských náturách vyznal...

Takže Brno jsme jakž takž měli zmapované. Teď ještě zbývalo navštívit Jedovnice, kde bychom měli bydlet. Ale protože každá akce mám mít v sobě nějaké to tajemno, kemp v Jednovnici jsme odtajnit nejeli. Tím se necháme překvapit až v červnu .

A výsledek této expedice?!? Ten je prostý - pozvánka akci Brno alá Mamut...

na hlavní stránku

copyright © vrstevniceJ 2008